Vad är ett grönt datacenter? Vad har de för funktion?

När man ser till teknik tänker man ofta på att den kräver mycket resurser även miljömässigt. Fenomenet grön IT har blivit allt mer populärt under den senaste tiden och även så kallade gröna datacenter har dykt upp. Men vad är ett grönt datacenter? Det ska vi redogöra för i denna text.

Varför satsa på grön IT?

Idag pratas det allt mer om att man ska ta hänsyn till miljön. Samtidigt blir tekniken allt mer utvecklad och tar mer plats i samhället. Det leder till att samtal och diskussioner har påbörjats gällande teknikens påverkan på miljön. När man köper en dator idag kan man ibland se alternativ som energisnål och liknande, vilket har att göra med miljöhänsyn.

Om man väljer att använda sig av miljövänliga alternativ kan man göra både miljön och sig själv en tjänst. En energisnål komponent förbrukar mindre energi och blir då billigare i drift. Dessutom kan man många gånger öka en produkts hållbarhet genom att välja sparlägen. Dessutom kan man ofta använda restprodukter från de olika sakerna.

Var finns gröna datacenter och vad är de?

Vad är ett grönt datacenter? Det är helt enkelt en plats där det finns flera servrar eller datorer. Skillnaden är dock att den värme som bildas av dessas arbete återanvänds för att värma upp andra byggnader av olika slag. Ett grönt datacenter blir än mer grönt om man ser till att det endast drivs av energi från gröna och miljövänliga källor – till exempel vindkraft eller vattenkraft. Men var finns dessa datacenter?

Vad är ett grönt datacenter? Vad är grön IT?

När man ser till frågan “Vad är ett grönt datacenter?” kan man inte undvika att också fundera över var dessa finns. Gröna datacenter finns faktiskt i stort sett hela världen. Det finns gröna datacenter både i Sverige, på Island och på flera andra platser i Europa. Dessutom finns de i länder som USA och även i Asien. Allt fler länder och företag upptäcker att man enkelt kan göra saker för miljön och då kan datacenter vara första steget.

Framsteg för miljön

I denna text har vi besvarat frågan “Vad är ett grönt datacenter?”. Under de senaste åren har allt fler företag upptäckt de gröna datacentren och det planeras att ett sådant ska startas i Kista under de närmaste åren. Under 2015 byggdes också ett grön datacenter i Falun. Det finns alltså flera relativt nya datacenter som tar hänsyn till miljön även här i Sverige. Detta är ett tydligt tecken på att miljön och ekonomin faktiskt är något allt fler tar hänsyn till.