Kan jag hyra plats i ett grönt datacenter?

En av de första frågorna man bör kunna svara på är vad ett grönt datacenter egentligen är. Om man inte vet det är ingen poäng med att hyra plats just här. Ett grönt datacenter är helt enkelt en plats där det finns flera servrar eller datorer. Skillnaden är dock att den värme som bildas av dessas arbete återanvänds för att värma upp andra byggnader av olika slag.

Var finns gröna datacenter? Kan man hyra där?

Gröna datacenter finns faktiskt i stort sett hela världen. Det finns gröna datacenter både i Sverige, på Island och på flera andra platser i Europa. Dessutom finns de i länder som USA och även i Asien. Allt fler länder och företag upptäcker att man enkelt kan göra saker för miljön och då kan datacenter vara första steget. Kan jag hyra plats i ett grönt datacenter? Svaret på den frågan är ja, i vissa fall.

Att hyra plats i ett grönt datacenter

Svaret på frågan “Kan jag hyra plats i ett grönt datacenter?” är alltså ja. Hos vissa gröna datacenter kan man hyra plats för servrar och liknande. Ibland kan man också hyra en hel server på datacentret. Några datacenter är skapade för och av ett särskilt företag och dessa kan man ofta inte hyra plats i så länge företaget använder det. Om företaget däremot byter datacenter kan man ofta få hyra en del plats.

En av anledningarna till att man vill hyra plats i ett datacenter kan vara att man själv inte har möjlighet att bygga ett eget center. En annan anledning kan vara att man behöver en större server, men att man inte har möjlighet att köpa eller ha den själv. Man kan också vilja göra något för miljön. Ibland kan det också vara billigare att hyra plats på ett grönt datacenter än på något annat center eftersom de som äger det ofta kan tjäna lite pengar på den överflödsvärme som skapas.

Möjligt att hyra plats i grönt datacenter

Kan jag hyra plats i ett grönt datacenter? Ja, det är ofta fullt möjligt att hyra plats i ett grönt datacenter. Så länge man hittar ett datacenter som inte enbart är för ett enskilt företag kan man ofta ta kontakt med ägaren och fråga om en plats eller server finns och om man kan hyra den. Det finns flera fördelar med att hyra plats i ett grönt datacenter. För det första gör man miljön en stor tjänst.

Kan jag hyra plats i ett grönt datacenter? Varför är det bra?