Finns det Gröna DataCenter i Sverige?

Det finns gott om gröna datacenter i Sverige då cirka 50% av landets energi är förnyelsebar. Det är också av hög prioritet för landets datacenterägare att använda sig av grön energi då världens alla datacenter använder sig av cirka 2% av den el som produceras. Det finns dock i dagens läge inget krav på datacenter att använda grön energi.

Finns det Gröna DataCenter i Sverige?

Växande möjligheter för gröna DataCenter

Finns det Gröna DataCenter i Sverige? Idag investerar myndigheter i gröna datacenter för att lagra sin data som ökar i mängd för varje år. Privata företag och banker prioriterar också gröna datacenter, exempelvis bekräftade Apple under 2017 att man skulle investera hela 1.7 miljarder euro i två gröna datacenter. Det finns alltså stora incitament för datacenter att ha förnyelsebar energi.

Det gynnar också datacenter som redan har investerat mycket i grön energi. Ett datacenter som redan har mycket grön energi är Danfoss som specialiserat sig på energieffektiva lösningar vad gäller exempelvis uppvärmning och kylning. När nu flera företag och myndigheter har gått ut med att man väljer gröna datacenter så innebär det stora tillväxtmöjligheter för företaget.

Driftkostnader för DataCenter

Elkostnaderna för ett datacenter utgör i dagsläget cirka 20-60 % av de totala kostnaderna vilket är en hög andel. En del av dessa energikostnaderna används för att föra iväg värme så centret kan verka i ett rum med rätt luftfuktighet och rätt temperatur. Man kan skära ned på dessa kostnader med gröna energilösningar. Exempelvis effektiva kylningslösningar kan hjälpa till att med att minska energianvändningen.

Gröna Datacenter är framtiden

Gröna datacenter är framtiden då investeringarna i dessa center ökar dagligen och även har blivit en viktig global fråga. Det finns alltså incitament för datacenter att ha grön energi då man får fler kunder och för att man kan förbruka mindre energi. Energikostnaderna är också en stor del av verksamhetens kostnader vilket gör att man både kan spara och tjäna pengar.