Gröna Datacenter

Det har blivit alltmer populärt med Gröna Datacenter. Många stora företag väljer att förlägga sina datacenter i länder där det finns tillgång till förnyelsebar energi. Ett exempel är Apple som under 2017 meddelade att man ska bygga 2 datacenter i Sverige med förnyelsebar energi. Även svenska myndigheter har börjat få upp ögonen för gröna datacenter och dess fördelar. Många datacenter med förnyelsebar energi har också fiffiga lösningar som sparar energi vilket drar ned kostnaderna för en verksamhet som vanligtvis är dyr i drift.

Gröna Datacenter och prestanda

De företag som kan erbjuda platser vid ett datacenter med förnyelsebar energi har ofta minst lika bra prestanda som datacenter med andra energikällor. Ett exempel är Thor Data Center som är ett isländskt företag med en hög andel förnyelsebar energi. Man har under de senaste åren endast haft avbrottstid om 1.6 timmar per år vilket man kan betrakta som helt resonabelt inom branschen. Lägg därtill att man har konkurrenskraftiga priser.

Det krävs en viss kompetens, kunskap och intresse hos personalen som driver ett grönt datacenter. Det gör att personalen ofta är medvetna om andra metoder som både kan dra ned på driftkostnaderna och göra driften mer grön. Exempel på metoder för att dra ned på kostnaderna är placeringen av servrarna, har man dessa på golvet blir de lätt överhettade vilket gör att man bör låta de stå en aningen upphöjda. Det finns också många tekniska detaljer i servrarna man kan skala av.

Gröna DataCenter har många fördelar

Ökat behov av datalagring

Gröna Datacenter blir ännu viktigare då IT-användningen och behovet av lagring ökar för varje år. Många företag och myndigheter har redan börjat kolla på gröna datacenter som enda alternativet för deras verksamhet, vilket gör att potentialen för verksamhet med grön energi är oändlig. Lägg därtill att flera länder som inte haft kapaciteten eller ett behov av IT-verksamhet kommer att adderas till den listan när man fått en högre välfärd i landet och därmed ett högre behov för IT.

Ett datacenter som ligger i framkant vad gäller grön energi är Danfoss. Företaget har dock inte bara valt mer förnyelsebar energi för sina servrar, man har också specialiserat sig inom lösningar som är energieffektiva, främst vad gäller kylning och uppvärmning. Genom att vara i framkant med dessa faktorer så kan man vara extra attraktiva för exempelvis svenska myndigheter som vill ha sin lagring i Sverige. Att bevara sin data i Sverige är viktigt då det exempelvis kan finnas känsliga uppgifter.

Gröna DataCenter är framtiden

Det går inte att förneka att Gröna Datacenter är framtiden. Den kanske viktigaste faktorn, bortsett från att myndigheter och företag väljer gröna datacenter, är det globala behovet av datalagring. Vill man som företagare investera i något så ser man gärna att efterfrågan är stor vilket den är i det här fallet. Ett annat bevis på att efterfrågan kommer att öka är att världen är i behov av grön ekonomi då de klassiska energikällorna inte längre är hållbara för den jord vi lever på.